34 procent badanych wskazało, że zagłosowałaby na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu w sondażu uplasował się Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 procent.

Takie wyniki dwóch największych ugrupowań oznaczają, że zmniejszyła się różnica między PiS-em a Koalicją Obywatelską. Teraz wynosi ona cztery punkty procentowe, a we wrześniowym sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wyniosła sześć punktów procentowych (PiS - 37 procent, KO - 31 procent).

Reklama

Najnowszy wynik PiS-u to spadek o trzy punkty procentowe względem wrześniowego badania, a Koalicji Obywatelskiej - o jeden punkt procentowy.

Na trzecim miejscu w najnowszym sondażu znalazł się Komitet Wyborczy Nowa Lewica z wynikiem 10 procent. To wzrost o cztery punkty procentowe względem wyniku tego ugrupowania z wrześniowego sondażu. Nowa Lewica zanotowała największy wzrost.

Na kolejnym miejscu znalazł się Komitet Wyborczy Trzecia Droga - Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 9 procent. Wynik Trzeciej Drogi to względem wrześniowego badania wzrost o jeden punkt procentowy.

8 procent respondentów wskazało, że zagłosowałoby na Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Względem poprzedniego sondażu to spadek o jeden punkt procentowy. Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy mógłby liczyć na 2 procent poparcia.

Także 2 procent respondentów wskazało, że zagłosowałoby na inne komitety wyborcze. Odpowiedź: "Nie wiem, trudno powiedzieć /jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi" wskazało 5 procent badanych.

Reklama

Wyniki i mandaty

Jak te wyniki przełożyłyby się na mandaty? PiS miałoby najwięcej, bo 188 mandatów. Większość sejmową miałyby jednak partie opozycyjne - Koalicja Obywatelska dysponowałaby 157 mandatami, Nowa Lewica - 46 miejscami w Sejmie, Trzecia Droga - 41, Konfederacja - 27, a mniejszość niemiecka miałaby jeden mandat.

Łącznie Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga dysponowałyby 244 manda5tami, a zatem dysponowałyby większością bezwzględną,

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar między 2 a 4 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1500 osób powyżej 18. roku życia.