Według CBOS, w ostatnich miesiącach notowania głowy państwa pozostają dość stabilne. W październiku pozytywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się co drugi badany (50 proc.), negatywną opinię o niej wyraża ponad 43 proc. respondentów.

Reklama

Pozytywne opinie wyborców PiS

Jak wskazano, pozytywne opinie częściej wyrażają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, badani deklarujący prawicowe poglądy i najbardziej zaangażowani w praktyki religijne.

W październikowym sondażu dobre zdanie na temat pracy Sejmu wyraziło 28 proc. badanych, złe - 59 proc. Od ubiegłego miesiąca minimalnie (o 2 pkt proc., do 46 proc.) zmniejszył się odsetek krytykujących działalność izby wyższej parlamentu. Zadowolenie z pracy senatorów wyraża ponad jedna trzecia Polaków (34 proc.).

Reklama

Ocena Sejmu i Senatu

Jak podkreślił CBOS, oceny Sejmu i Senatu pod koniec kadencji nie odbiegają istotnie od tych, jakie były obserwowane wcześniej. W przypadku obu izb w zasadzie przez całą kadencję – pomijając sam początek po wyborach w 2019 r. – negatywne opinie przeważały nad pozytywnymi. Dobre oceny działalności izby niższej wystawiała przez ten czas przeciętnie ponad jedna czwarta Polaków, a działalności izby wyższej – jedna trzecia, z kolei źle o pracy posłów wypowiadało się prawie sześciu na dziesięciu badanych, a o pracy senatorów – niemal połowa.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode w dniach 2-11 października na próbie liczącej 1110 osób (w tym: 61,5 proc. metodą CAPI, 25,0 proc. – CATI i 13,4 proc. – CAWI).