Lichocka, która jest członkiem Rady Mediów Narodowych została zapytana, jakich działań wobec mediów publicznych się spodziewa. To, co może zrobić opozycyjna obecnie większość, to złożyć projekt ustawy dot. porządku medialnego i próbować ją przeforsować przez parlament, uzyskać na to wsparcie pana prezydenta. To są jedyne działania, które w ramach i granicach prawa, może przedsięwziąć Donald Tusk - powiedziała Lichocka.

Reklama

Polskie Radio zostanie zlikwidowane? Lichocka: To nie nielegalne

Zaznaczyła, że "inne rozwiązania, te spekulacje dot. potencjalnego postawienia w stan likwidacji mediów publicznych, czy zawieszanie zarządów, są po pierwsze nielegalne, a po drugie bezskuteczne".

Nie ma żadnego powodu w prawie, żeby stawiać w stan likwidacji Polskie Radio. To byłoby przestępstwo, za które osoba, która podpisałaby się pod taką decyzją, będzie odpowiadała w przyszłości karnie. Działanie na szkodę spółki Skarbu Państwa, a już tak szczególnej spółki Skarbu Państwa, jaką jest Polskie Radio czy Telewizja Polska, jest po prostu karalne - podkreśliła.

W jej ocenie, "mamy do czynienia raczej ze sferą pogróżek, zastraszania dziennikarzy mediów publicznych, a nie rzeczywistego projektu".

"Tusk chce spacyfikować niezależność mediów w Polsce"

Odnosząc się do tego, że prawdopodobnie ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, zostanie Bartłomiej Sienkiewicz, b. minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych, powiedziała: Zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie ta nominacja, jeżeli tak, to próba pacyfikacji tygodnika "Wprost" pod rządami ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i próba przede wszystkim odebrania taśm, nagrań z "Sowy"+, na których też Sienkiewicz jest i kompromitująco opowiada o polityce, o swoich własnych zachowaniach, własnej formacji, jest rzeczywiście takim sygnałem, że Tusk i jego towarzystwo chce spacyfikować niezależność mediów w Polsce. Tak tę nominację trzeba postrzegać.

Reklama

Zmiany w mediach publicznych. "Radia Mediów Narodowych się zgodziła"

Moim zdaniem, jeśli mielibyśmy być nadal państwem prawa i miałoby ono nie być łamane, to media publiczne można zmieniać tylko na drodze ustawy- podkreśliła Lichocka. Nie jest też tak, że każdy pomysł, mniej lub bardziej barbarzyński, Donalda Tuska i jego ewentualnego ministra Bartłomieja Sienkiewicza, po prostu przejdzie. Nie przejdzie - oświadczyła.

Przypomniała, że Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Zgodnie ze zmianami "w razie otwarcia likwidacji likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu oraz kierownik komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą prawną", a "w okresie likwidacji do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów, w tym jednego będącego członkiem ostatniego Zarządu".