"W ocenie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara skierowanie tego wniosku miało utrudnić przeprowadzenie powyższej procedury. Planowano to osiągnąć poprzez udział w tym postępowaniu dodatkowych podmiotów, m.in. dzieci osób starających się o uzgodnienie płci, co mogłoby prowadzić do naruszenia ich praw" - przekazano.

Reklama

Zmiana płci. Nowy ruch Bodnara

"W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego nie występują rozbieżności co do wykładni przepisów prawa będących podstawą do orzekania w sprawach o ustalenie płci metrykalnej. W postępowaniu tym bierną legitymację procesową mają jedynie rodzice osoby ubiegającej się o zmianę płci, a w przypadku gdy nie żyją, kurator ustanowiony przez Sąd" - wskazano.

Wniosek Ziobry

We wrześniu 2022 roku, Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie współuczestnictwa jednolitego w postępowaniach o uzgodnienie płci. Wniosek ten dotyczy kręgu osób pozwanych w takich postępowaniach.