Posiedzenie RBN odbywa się w przeddzień spotkania prezydenta Dudy oraz premiera Donalda Tuska z prezydentem USA Joe Bidenem.

Duda, otwierając posiedzenie, podkreślał, że odbywa się ono w wyjątkowym trybie i wyjątkowym momencie; wskazał w tym kontekście na 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO.

Wyzwania przed bezpieczeństwem Polski

Reklama

Spotykamy się po to, by w ten symboliczny sposób porozmawiać o strategicznych wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed bezpieczeństwem Polski w aspekcie naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim, a więc w znaczeniu naszych więzi euroatlantyckich i sojuszniczych. Wobec sytuacji, która rozwija się przede wszystkim za naszą wschodnią granicą, wobec odrodzonego rosyjskiego imperializmu i wszystkich tych zagrożeń, z którymi mamy dzisiaj do czynienia - powiedział.

Mówię "mamy" - nie tylko jako Polska, ale w szerokim tego słowa znaczeniu. My, jako dzisiaj nierozerwalna część wolnego świata, rodziny państw demokratycznych, w szczególności tych, które zrzeszone są w Sojuszu Północnoatlantyckim - dodał.

Reklama

Pokaz jedności sceny politycznej

Dziękuję wszystkim tym polskim politykom, którzy się do tego przyczynili do tego, że staliśmy się częścią sojuszu Północnoatlantyckiego. Był to pokaz absolutnej jedności sceny politycznej, dlatego też dzisiaj tak bardzo się cieszę, że symbolicznie jesteśmy tutaj razem - mówi prezydent przed rozpoczęciem RBN.

Mam nadzieję, że to nasze przesłanie o wspólnym i jednolitym działaniu, o naszej jednolitej postawi idzie w świat i pokazuje także w którym miejscu dzisiaj jest Polska. Polska jest dzisiaj rządzona w sposób niezwykle odpowiedzialny - mówił Andrzej Duda.

Prezydent zauważył, że dziś w Polsce wydajemy ponad 4 proc. naszego PKB na obronność, modernizujemy naszą armię, rozwijamy ją, kupujemy najnowocześniejszy sprzęt po to, by - jak mówił - "zgodnie z przyjętą od wielu lat i stałą praktyką naszej doktryny bezpieczeństwa narodowego, naszej strategii bezpieczeństwa narodowego mieć jak największe zdolności do tego, byśmy mogli bronić się sami".

Posiedzenie RBN

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się przed wylotem prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Donalda Tuska do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent, uzasadniając zwołanie RBN, podkreślił, że chciałby, aby wizytę w USA w 25. rocznicę dołączenia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, poprzedziła rozmowa o kwestiach bezpieczeństwa "w pełnym składzie polskiej sceny politycznej". Wyraził oczekiwanie, że RBN pokaże jedność polskiej sceny politycznej w sprawach bezpieczeństwa.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.