Minister sprawiedliwości powiedział, że zarzuty wobec Michała Wosia dotyczą nadużycia funkcji przez funkcjonariusza publicznego, nadużycia zaufania oraz wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów.

Reklama

Michał Woś może stracić immunitet

To czyny zagrożone karą od roku do lat 10, czyli mamy tu zbieg przestępstw - tłumaczył minister sprawiedliwości. Cała rzecz dotyczy wydatkowania środków na zakup oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a także wydatkowania środków publicznych na zakup licencji na korzystanie z systemu Pegasus - przekazał szef MS.

Najzwyczajniej w świecie nie było podstaw prawnych do zakupu tego oprogramowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości i tego dotyczy zarzut - ocenił Bodnar.

Po wtorkowym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącym inwigilacji deklarujemy wolę współpracy ze środowiskiem naukowym oraz pozarządowym i ruszymy do serii konsultacji, aby tworzyć w Polsce prawo idealnie ważące różne dobra - powiedział Adam Bodnar.

Wyrok TSUE

Reklama

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że polskie przepisy dotyczące inwigilacji prowadzonej przez służby naruszają konwencję o ochronie praw człowieka, w tym prawo obywateli do prywatności. Według ETPC, przepisy m.in. ustanowiły system, w ramach którego praktycznie każdy użytkownik telefonu lub internetu mógł mieć przechwycone swoje dane i nigdy nie był informowany o tym nadzorze.

Bodnar zdradza plan działania

Nasz plan jest następujący, że po tym wyroku deklarujemy absolutnie wolę współpracy ze środowiskiem naukowym oraz pozarządowym i po prostu ruszymy do całej serii konsultacji, aby tworzyć w Polsce prawo idealnie ważące różne dobra będące ze sobą w konflikcie - powiedział Adam Bodnar.

Chcemy razem z ministrem sprawiedliwości, w kontakcie ze środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi i zainteresowanymi sprawami ochrony prywatności, spotkać się i porozmawiać - powiedział Tomasz Siemoniak. Dodał, że "jest też wiele artykułowanych przez lata postulatów środowiska sędziowskiego".

Uważamy te sprawy za bardzo pilne i bez zbędnej zwłoki będziemy się na pewno tym zajmowali - ocenił Siemoniak. Dodał, że jest to "trudna regulacja i musimy dobrze wyważyć różne kwestie".

Należy stworzyć w Polsce nowoczesny, niezawisły system, który będzie gwarantował obywatelom, że żadna władza w przyszłości nie podniesie ręki na ich prywatność - skomentował szef MSWiA.

"Władza nadużywała narzędzi wobec obywateli"

Przez ostatnie osiem lat władza nadużywała tego rodzaju narzędzi wobec obywateli, więc czytamy te wskazania w kontekście różnych wcześniejszych prac - powiedział Siemoniak.