Rzecznik Prokuratury Generalnej prok. Anna Adamiak poinformowała o przekazaniu przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do Sejmu wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Marcina Romanowskiego (PiS) do odpowiedzialności karnej, a także jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Reklama

Materiał dowodowy

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci osobowych źródeł dowodowych, dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, analizy zabezpieczonych dokumentów i elektronicznych nośników informacji wskazuje na dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że poseł Marcin Romanowski popełnił 11 przestępstw - poinformowała w środę prok. Adamiak.

Rzecznik PG zaznaczyła, że duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Romanowskiego wskazanych czynów, daje podstawę do przedstawienia mu zarzutów, co stanowi przesłankę do zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego. Z kolei okoliczności sprawy - podała prok. Adamiak - stwarzają realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Romanowskiego, co uzasadnia wniosek o jego zatrzymanie, a następnie niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania "z uwagi na istniejącą obawę matactwa oraz grożącą surową karę".

Reklama

Śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości

Śledztwo dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzi Prokuratura Krajowa, która do tej pory postawiła zarzuty siedmiu osobom, z których trzy trafiły do aresztu. Podejrzani to m.in. byli i obecni urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmujący się funduszem, którego głównym celem, w założeniu, miała być i jest pomoc ofiarom przestępstw.

W maju prokuratura przekazała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceszefowi MS, a obecnie posłowi Michałowi Wosiowi (Suwerenna Polska, klub PiS) m.in. w związku z jego decyzją wydania 25 mln zł na zakup oprogramowania Pegasus. Woś, będąc wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, złożył we wrześniu 2017 r. do resortu finansów wniosek o zmianę planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości - chodziło o kwotę 25 mln zł, które trafiły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zostały wykorzystane na zakup Pegasusa. 26 czerwca sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych ma rozpatrzyć wniosek o uchylenie immunitetu Wosiowi.

Wnioski o uchylenie immunitetu - według wcześniejszych zapowiedzi szefa MS Adama Bodnara - mają dotyczyć także innych polityków Suwerennej Polski. Według doniesień medialnych wniosek taki ma dotyczyć posła PiS Dariusza Mateckiego.