Watykańskie biuro prasowe poinformowało, że papież przyjął dymisję 61-letniego hierarchy, złożoną przez biskupa na podstawie kanonu Prawa Kanonicznego, który stwierdza: "Usilnie prosi się biskupa diecezjalnego, który z powodu choroby lub innej poważnej przyczyny nie może w sposób właściwy wypełniać swojego rzędu, by przedłożył rezygnację z urzędu".

Reklama