Rada Stanu wypowiada się na temat wszelkich proponowanych przez rząd projektów ustaw, zanim zostaną przedłożone parlamentowi.

Reklama

Uznała ona, że chociaż władze lokalne nie mogą regulować kwestii sprzedaży narkotyków miękkich poprzez zakaz wstępu dla cudzoziemców do popularnych kafejek handlujących konopiami ze względu na skargi na hałas i uciążliwości w ruchu drogowym, zakaz tego rodzaju można wprowadzić na poziomie krajowym i nie będzie on sprzeczny z prawem europejskim.

Orzeczenie zapadło w związku z długo ciągnącym się sporem między właścicielem kafejki w przygranicznym Maastricht a władzami tego miasta, które nakazały Marcowi Josemansowi tymczasowe zamknięcie lokalu, ponieważ jego gośćmi byli cudzoziemcy.

Wiele kafejek w Amsterdamie i innych częściach Holandii sprzeciwia się najnowszemu planowi przekształcenia coffee shopów w zamknięte kluby, twierdząc, że jest to posunięcie dyskryminacyjne, które uderzy w przemysł turystyczny.