Będzie to pierwszy przypadek, gdy sąd w Rosji zajmie się tą zbrodnią, popełnioną przez SMIERSZ, czyli stalinowski kontrwywiad wojskowy.

Reklama

14 lutego bieżącego roku Memoriał, organizacja pozarządowa broniąca praw człowieka i dokumentująca stalinowskie zbrodnie, skierował do Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej (GPW FR) wniosek o zrehabilitowanie 14 osób jako ofiar represji politycznych, zaginionych bez śladu po zatrzymaniu w lipcu 1945 roku w Lasach Augustowskich.

28 maja GPW FR odmówiła zrehabilitowania tych osób, uzasadniając to tym, że w organach archiwalnych nie ma akt postępowań karnych przeciwko tym obywatelom Polski, w związku z czym brak jest podstaw do ich rehabilitacji.

Pacyfikacja Suwalszczyzny przez NKWD i Armię Czerwoną rozpoczęła się 12 lipca 1945 roku. W jej wyniku zatrzymano 2 tys. osób, prawie 592 podejrzewanych o powiązania z podziemiem niepodległościowym wywieziono i zamordowano w nieznanym do dziś miejscu. Historycy uważają te wydarzenia za największą po drugiej wojnie światowej, niewyjaśnioną dotąd zbrodnię dokonaną na Polakach.