Papież wezwał wiernych do modlitwy za Kościół i za swego następcę. Benedykt XVI spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej, pierwszej od ogłoszenia przez niego zamiaru rezygnacji.

Reklama

Papież powiedział, że długo się modlił, zanim podjął dla dobra Kościoła decyzję o abdykacji. Podkreślił, że rozumie wagę tej decyzji, ale zdaje też sobie sprawę, że jego siły duchowe i fizyczne osłabły. Benedykt XVI wyraził przekonanie, że Kościół pozostanie z nim w modlitwie, a Chrystus będzie nadal prowadzi swój lud. Papież podziękował za miłość i modlitwy wiernych i poprosił o dalszą modlitwę za siebie i swego następcę.

W swym rozważaniu Benedykt XVI mówił o rozpoczynającym się dziś Wielkim Poście i o czytanej dziś Ewangelii o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Jego zdaniem, obraz kuszenia powinien nas przestrzegać przed traktowaniem Boga instrumentalnie. Papież podkreślił, że Wielki Post w obchodzonym właśnie Roku Wiary powinien być czasem nawrócenia. Wezwał też do praktykowania miłosierdzia w życiu codziennym, szczególnie wobec ciężko chorych.

Około 8 tysięcy wiernych, zebranych w Auli Pawła VI, powitało papieża owacją, oklaski i okrzyki rozległy się też po jego rozważaniu.