Tygodnik „Sinplus. Swobodnyje Nowosti Plus” twierdzi, że zainteresowanie obcokrajowców nieruchomościami na Białorusi wzrosło o 5 do 10 procent. W Brześciu natomiast niemal 25 procent. Zgodnie z międzyrządowymi ustaleniami Rosjanie mają takie same prawa jak Białorusini do kupna nieruchomości. Brześć dla mieszkańców sąsiedniego państwa jest bardzo atrakcyjny. Rosjanie coraz częściej decydują się na kupno nie mieszkań, ale domów położonych na obrzeżach tego miasta.

Reklama

Z ekologią jest tam wszystko w porządku, infrastruktura na miejscu i do granicy z Polską zaledwie kilka kroków - czytamy w niezależnym białoruskim tygodniku.

Zdaniem niektórych białoruskich ekspertów nieruchomości przy granicy z Polską stają się atrakcyjne również w oczekiwaniu na wprowadzenie małego ruchu granicznego. Wtedy mieszkańcy terenów przygranicznych będą mogli przekraczać granicę bez wiz.