Ponad 800 milionów osób cierpi głód, co najmniej dwóm miliardom grozi niedożywienie. Takie dane przynosi doroczny raport FAO - Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Eksperci zwracają też uwagę na rosnące koszty nadwagi i otyłości w krajach zamożnych. Ich zdaniem opóźniają one zwycięstwo w walce z głodem i niedożywieniem.

Reklama

Koszty społeczne i ekonomiczne niedożywienia szacuje się na pięć procent światowego PKB, co daje 500 dolarów na mieszkańca naszego globu. Jednocześnie coraz poważniejszy staje się problem nadwagi i otyłości, kosztuje on bowiem każdego roku równowartość PKB Republiki Federalnej Niemiec. Wśród zawartych w raporcie rad jest apel o drastyczne zmniejszenie marnowania żywności - jedna trzecia ląduje bowiem obecnie na śmietniku. Postuluje się także rozsądne zakupy artykułów spożywczych.