Za czcicieli bogini łapówki i ich dzieci modlił się dziś papież podczas porannej mszy w swojej rezydencji. Korupcja, powiedział w kazaniu, pozbawia godności. Franciszek powołał się na biblijną przypowieść o obrotnym rządcy, który wymuszał łapówki od dłużników swojego pana.

Papież podkreślał, że podobnie postępują dziś niektórzy zarządcy dobra publicznego. Jak tłumaczył, nawyk korupcji jest grzechem i nie pochodzi od Boga, który kazał ludziom pracować uczciwie na chleb. Tymczasem rządca, o którym jest mowa w ewangelii wg św. Łukasza, utracił swoją godność i dawał swoim synom brudny chleb.
Franciszek zachęcił obecnych do modlitwy za osoby dopuszczające się łapówkarstwa, jak się wyraził czcicieli bogini łapówki oraz za ich dzieci. Wyraził przy tym nadzieję, że zrozumieją oni, iż godność płynie z uczciwej pracy.