Komitet Praw Dziecka ONZ wysłał Stolicy Apostolskiej listę pytań, dotyczących pedofilii wśród księży. Działacze organizacji chcieli poznać szczegóły wszystkich przypadków pedofilii, o których Watykan wiedział od 1995 - przygotowują się bowiem do styczniowego przesłuchania przedstawicieli kościoła w ONZ. Domagali się m.in informacji, czy duchownym, oskarżonym o pedofilię pozwalano na dalszy kontakt z dziećmi i jakie kroki prawne podjęto wobec nich. W kwestionariuszu znalazły się też pytania, czy Kościół wymagał od duchownych, by donosili na kolegów, którzy molestowali dzieci władzom świeckim i czy oskarżenia o pedofilię nie były wyciszane.

Reklama

Stolica Apostolska skryła się jednak, jak oskarżają działacze Brytyjskiego Towarzystwa Ateistów, za "kruczkami prawnymi". W odpowiedzi napisano, że Stolica Apostolska jest bytem niezależnym i oddzielnym od Kościoła Katolickiego. Dodano też, że podawanie informacji o zachowaniu księży nie leży w zwyczaj Watykanu, chyba, że wystąpią o to władze państw, w których duchowni pełnią posługę kapłańską. Władze kościelne stwierdziły też, że przywiązują większą uwagę do zdyscyplinowania księży.