W bazylice św. Piotra Papież Franciszek przewodniczył dziś popołudniu nabożeństwu Męki Pańskiej . Kaznodzieja Domu Papieskiego Raniero Cantalamessamówił podczas nabożeństwa, że diabłem naszych czasów jest pieniądz, a oddający mu cześć tak samo zdradzają Jezusa, jak Judasz. Wbrew wysuwanym w przeszłości hipotezom, że Judasz zdradził Jezusa z powodów ideowych, mówił kaznodzieja, kierowała nim wyłącznie żądza pieniędzy. Dlaczego wyjaśnienie to miałoby nas dziwić czy wydawać się banalne? pytał ojciec Cantalamessa. Czyż nie było tak zawsze w historii i nie jest tak również dzisiaj? Czyż mamona, pieniądz, nie jest jednym z wielu bożków, jest bożkiem przez antonomazję, dosłownie: “bogiem odlanym z metalu”.

Reklama

Pieniądz stoi za każdą zbrodnią, mówił o. Cantalamessa. Dla Judasza okolicznością łagodzącą był fakt, że nie wiedział, iż Jezus był synem Bożym; my wiemy o tym. Kaznodzieja papieski przyznał, iż jego historia jest dla nas nauką, by poddać się temu, który chętnie przebacza. Ponieważ, zakończył ojciec Cantalamessa, największa w historii Judasza nie jest jego zdrada, ale odpowiedź na nią Jezusa.