Herman Van Rompuy powtórzył, że Moskwa powinna zaapelować do separatystów o złożenie broni i opuszczenie zajętych przez nich budynków użyteczności publicznej. Jednocześnie przewodniczący Rady Europejskiej podkreślił, że Ukraina swoje zobowiązania wykonuje.

Reklama

Herman Van Rompuy skomentował także niedzielne pseudoreferendum w sprawie ogłoszenia niepodległości przez obwody doniecki i ługański. Jego zdaniem, taki plebiscyt prowadzi do podziału ukraińskiego społeczeństwa. Zamiast tego potrzebny jest prawdziwy dialog różnych części społeczeństwa.

Ze swej strony premier Arsenij Jaceniuk dodał, że taki dialog rozpocznie się już w środę, gdy w Kijowie odbędzie się okrągły stół dotyczący przyszłości Ukrainy.

Przewodniczący Rady Europejskiej zaznaczył także, że Bruksela i państwa Unii Europejskiej opowiadają się za integralnością terytorialną Ukrainy.