Tak też było na początku tego tygodnia, kiedy w swoim odczycie oskarżył państwa zachodnie, media, a także czołowych czeskich i europejskich polityków o inspirowanie przez Zachód powstania na Ukrainie.

Reklama

Ambasada Ukrainy w dzisiejszym specjalnym oświadczeniu stwierdza, że Klaus całkowicie pomija w swoich opiniach agresywną rolę Rosji w wydarzeniach na Ukrainie.

Podkreśla, że Klaus nie zauważa cynicznej agresji, której celem jest wciągnięcie całej Ukrainy w sferę swoich wpływów i niedopuszczenie do realizacji projektu jej europeizacji. Ambasada podkreśla również, że prosperująca i demokratyczna Ukraina jest gwarancją bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie.