W pozwie Janukowycz protestuje przeciwko określeniu go unijnych dokumentach mianem "eks-prezydenta" Ukrainy i nazywa się prawomocnym i demokratycznie wybranym prezydentem. Uważa też za nieprawomocną decyzję Unii o zamrożeniu jego kont bankowych w europejskich bankach.

Reklama

Janukowycz podkreśla, że decyzję tę podjęto, gdy na Ukrainie nie prowadzono żadnego śledztwa przeciwko niemu. Stwierdza też, że decyzja o zamrożeniu kont była sprzeczna z prawem własności, zapisanym w unijnej Karcie Praw Podstawowych.

Wiktor Janukowycz został usunięty z urzędu przez ukraińską Radę Najwyższą 22 lutego, po starciach na kijowskim Majdanie. Były prezydent uciekł do Rosji, gdzie przebywa do dzisiaj.