Jedna dywizji rosyjskiego MSW będzie nosić imię Feliksa Dzierżyńskiego. Jak poinformowała rozgłośnia Echo Moskwy, nazwę przywrócono na wniosek weteranów.
Służby prasowe resortu spraw wewnętrznych Federacji Rosyjskiej komentują sprawę krótko: „przywrócono sprawiedliwość historyczną”. Imię twórcy radzieckich służb specjalnych, głównie NKWD i KGB, zniknęło z życia publicznego Rosji na początku lat 90. XX wieku.

Reklama

W sierpniu 1991 r. mieszkańcy Moskwy przewrócili pomnik Dzierżyńskiego, który znajdował się przed siedzibą KGB na Łubiance. Kilka tygodni temu replika pomnika ponownie stanęła przed gmachem Federalnej Służby Bezpieczeństwa - spadkobierczyni KGB. Podobne działania, nazywane przywracaniem historycznej sprawiedliwości, dotyczą osoby Józefa Stalina. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku miastu Wołgograd zostanie przywrócona jego wcześniejsza nazwa Stalingrad.