Sana jest od dwóch tygodni kontrolowana przez szyickich rebeliantów ruchu Huti. Żądają oni autonomii dla zajmowanych przez siebie terenów na północy Jemenu.

21 września pod auspicjami ONZ zostało zawarte porozumienie między rządem w Jemenie a szyickimi rebeliantami. Zakłada ono m.in. opuszczenie stolicy przez zwolenników Huti, nie jest jednak przestrzegane. Kilka dni temu w Sanie manifestowały tysiące młodych Jemeńczyków, domagają się wycofania ze stolicy szyickich rebeliantów.

Reklama