Komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbieta Bieńkowska będzie także odpowiedzialna za sprawy kosmiczne. Tak ogłosił w swoim przemówieniu na sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim przewodniczący-elekt nowej Komisji Jean Claude Juncker.

Leki, które wcześniej należały do teki komisarz Bieńkowskiej, zostały przeniesione do portfolio komisarz do spraw zdrowia.

Juncker ogłosił także, ze kwestie związane z obywatelstwem zostaną przeniesione do teki komisarza do spraw migracji i spraw wewnętrznych, a nie tak jak wcześniej planowano komisarza do spraw kultury. Tym ostatnim został Węgier Tibor Navracsics, który był bardzo krytykowany podczas przesłuchania.

Ponadto Juncker zdecydował także, że Frans Timmermans, wiceprzewodniczący ds. lepszej regulacji będzie odpowiedzialny także za kwestie związane z trwałym rozwojem.