Chwalił dobre wyniki pierwszych 10 miesięcy tego roku, ale przyznał, że kryzys też jest - spowodowany "czynnikami zewnętrznymi". Władimir Putin jest jednak optymistą. Jego zdaniem, w najbliższym czasie utrzyma się światowy wzrost gospodarczy, a rosyjska ekonomia też wyjdzie z kryzysu. Zajmie jej to rok - dwa - mówi Putin - i ma nadzieję, że przez ten czas zdąży ona zdywersyfikować rynki zbytu.

Reklama

Prezydent Putin mówił, że w pierwszych 10 miesiącach tego roku rosyjska gospodarka odnotowała wzrost 0,6-0,7 procent. Ma też dodatni bilans handlowy, a w przyszłym roku rosyjski budżet ma mieć nadwyżkę.