Aleksiej Nawalny w 2013 roku został skazany na 5 lat łagru w zawieszeniu. Wyrok wydał sąd w Kirowie, stwierdzając że opozycjonista naraził na poważne straty finansowe miejscowe przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego "Kirowles". Od tamtej pory Federalna Służba Więziennictwa zabiega, aby jednak Aleksiej Nawalny stał się jej pensjonariuszem.

Reklama

Funkcjonariusze tejże służby twierdzą, że niedawne zatrzymania Nawalnego za udział w demonstracjach, a także areszty administracyjne naruszają warunki zawieszenia wykonania kary. Nie podzielił tej opinii Lubliński Sąd Moskwy. Sędzia jedynie wyznaczył opozycjoniście sześciomiesięczny okres próbny, aby mógł on wykazać, że jest obywatelem szanującym prawo.