Tematem nowej encykliki będą sprawy ekologiczne. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita" kłopot z papieskim dokumentem może mieć Polska.

Franciszek sporo miejsca w encyklice „Laudato sii" („Pochwalony bądź") o „trosce o nasz wspólny dom" poświęca kwestii wydobyciu węgla kamiennego i związanej z tym degradacji środowiska.

CZYTAJ TAKŻE: Najsłynniejsze papieskie cytaty. Słowa, które zmieniły świat>>>

Dokument zwraca uwagę na to, że kraje, których przemysł energetyczny oparty jest na węglu, niszczą środowisko przez emisję dwutlenku węgla, i apeluje o jej ograniczenie.

Nową encyklikę już uznaje się za dokument "antywęglowy". - W Watykanie słyszy się też głosy, że jest to encyklika „antypolska" - mówi "Rz" osoba, która zapoznała się z treścią encykliki.