We wstępnych wnioskach ze spotkania szefów państw i rządów krajów Wspólnoty zawarto ogólne deklaracje, które mają być przygotowaniem do kolejnego szczytu. Planowane na październik spotkanie ma być również poświęcone problemowi uchodźców.

W projekcie oświadczenia ze szczytu czytamy o konieczności dodatkowego zastrzyku finansowego - w wysokości miliarda euro - dla międzynarodowych agencji zajmujących się uchodźcami. Część tych środków ma pochodzić z unijnego budżetu, a część - od krajów członkowskich.

Polska na razie zwleka z deklaracjami, w jakim stopniu byłaby gotowa przyłączyć się do tej puli, w przeciwieństwie do kilku innych krajów. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron zapowiedział na przykład, że Londyn przeznaczy 40 milionów funtów na Światowy Program Żywnościowy. Unijni liderzy mają też opowiedzieć się za pomocą dla Libanu, Turcji i Jordanii w zmaganiu się z napływem syryjskich uchodźców i za wsparciem dla krajów Bałkanów Zachodnich.

Jeśli zaś chodzi o wzmocnienie kontroli unijnych granic, to przywódcy mają uzgodnić zwiększenie funduszy między innymi dla agencji Frontex. We wstępnym oświadczeniu jest też mowa o usprawnieniu w krajach członkowskich procesu identyfikacji i rejestracji osób starających się o azyl. Państwa takie jak Holandia uważają, że ośrodki zajmujące się tym powinny powstać także w krajach trzecich.