Kryminform twierdzi, że to sam Połonski powiadomił ją, że jest w Warszawie na przeglądowej konferencji Biura do spraw instytucji demokratycznych i praw człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przysłał też swoje zdjęcie na sali obrad. Połonski powiedział, że reprezentuje na konferencji władze rosyjskiej wspólnoty na Krymie. Zapowiedział, że chce mówić o pokoju i zgodzie między narodami Krymu jako jednym ze skutków przyłączenia półwyspu do Rosji.

Reklama

Polskie ministerstwo spraw zagranicznych zapewnia, że nie wydawało polskiej wizy takiej osobie. Straż Graniczna nie komentuje tej informacji.

Dmitrij Połonski nie figuruje na liście krymskich działaczy, objętych zakazem wjazdu na teren Unii Europejskiej. Jest na niej natomiast drugi wicepremier Krymu Georgij Mudarow, którego kilka dni temu nie wpuszczono do Polski.