Plan obrony Rosji na lata 2016-2020 został zatwierdzony na postawie dekretu prezydent Władimira Putina. Plan ten powstał w celu realizacji działań w dziedzinie obronności zgodnie z odpowiednią ustawą federalną z 31 maja 1996 roku. Rosyjskie media przypominają, że w styczniu 2013 roku został przyjęty pierwszy w historii Rosji plan obrony ojczyzny. Zostały w nim ujęte potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Wskazano również działania jakie należy podjąć w celu rozwoju sił zbrojnych, realizacji programu uzbrojenia armii czy przygotowań mobilizacyjnych.

Reklama

Na początku tego roku generał Waleryj Gierasimow, szef Sztabu Generalnego rosyjskiej armii oświadczył, że cel w postaci zapewnienia obronności państwa jest realizowany w nowych warunkach. Jego zdaniem państwa zachodnie "aktywnie wykorzystują nowe formy przeciwdziałania" stosując metody politycznego, gospodarczego i informacyjnego oddziaływania na Rosję. Zaś likwidacja powstających zagrożeń "możliwa jest tylko przy ścisłym współdziałaniu organów władzy państwowej".