W nocie napisano, że zaistniała sytuacja uwłacza godności najważniejszego polskiego miejsca pamięci we Włoszech. Stąd prośba polskiej placówki dyplomatycznej do władz tego kraju o podjęcie niezbędnych i skutecznych działań w celu powstrzymania tej gorszącej inicjatywy.

Reklama

Ambasada powołuje się na międzynarodowe standardy przyjęte przez UNESCO w zakresie tak zwanej strefy buforowej, to jest bezpośredniego sąsiedztwa miejsc pamięci, które w tym przypadku nie zostały uszanowane.

Podkreślono, że organizatorzy jarmarku nie konsultowali się w tej sprawie ze stroną polską. Gniew ściągnęły na siebie także władze opactwa benedyktynów, które jako właściciele wzgórza zgodziły się na lokalizację świątecznego jarmarku.