Teren historycznych walk został wynajęty, aby zrealizować tam komercyjny kiermasz świąteczny, który zakłóca charakter znajdujących się tam ważnych dla polskiej historii miejsc pamięci - napisano w oświadczeniu skierowanym do mediów. MSZ zwraca przy tym uwagę, że podczas kiermaszu uszkodzono niektóre elementy upamiętniające szlak walk II Korpusu i utrudniono lub uniemożliwiono dostęp m.in. do pomników 4. Pułku Pancernego "Skorpion" i 5. Kresowej Dywizji Piechoty.

Reklama

Służby dyplomatyczno-konsularne RP w Rzymie zwróciły się o wyjaśnienia między innymi do Opactwa na Monte Cassino. Także lokalne organizacje historyczne i inne środowiska wystąpiły z protestami w tej sprawie. Wskutek tych działań niektóre elementy kiermaszu zostały rozebrane. Ambasada RP w Rzymie będzie nadal interweniować w tej sprawie, aby zapobiec godzeniu w powagę miejsca tak ważnego dla upamiętnienia żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino i dla polskiej tradycji historycznej - informuje w komunikacie MSZ.