Wbrew intencjom rządu, który liczył na przegłosowanie ustawy bez żadnych poprawek, zmianę poparło 358 lordów, a 256 było przeciw.

Jej wprowadzenie do ustawy nie jest jednak ostateczne i może zostać odrzucone podczas ponownego głosowania w Izbie Gmin.