73 proc. ankietowanych uważa, że Węgry nie powinny występować z Unii, a tylko 12 proc. – że powinny. Najbardziej podzielony jest w tej kwestii elektorat skrajnie prawicowej partii Jobbik, ale nawet w jego gronie zwolennicy pozostania w UE (72 proc.) zdecydowanie przeważają nad przeciwnikami (24 proc.).

Dwie trzecie (66 proc.) ankietowanych uznało, że sprawy w Unii Europejskiej zmierzają raczej w złym kierunku (21 proc. – że w dobrym). 56 proc. jest raczej niezadowolonych z pracy kierownictwa UE, a tylko 24 proc. raczej zadowolonych.

W tym przypadku najbardziej podzielony jest elektorat lewicy. 57 proc. jej zwolenników jest niezadowolonych z sytuacji w UE, a 40 proc. zadowolonych. Więcej osób jednak jest zadowolonych z kierownictwa Unii (48 proc.) niż niezadowolonych (44 proc.).

Sondaż przeprowadzono na próbie 1000 osób w dniach 10-14 marca na zlecenie dziennika "Magyar Idoek" z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Margines błędu wyniósł 3,2 proc.