- Rząd polski kontynuuje ustawodawstwo, które wydaje się podważać niezależność sądową i osłabiać zasadę prawa w Polsce. Zachęcamy wszystkie strony do zapewnienia, aby jakakolwiek reforma sądownictwa nie naruszała konstytucji Polski, ani międzynarodowych zobowiązań prawnych i nie naruszała zasad niezależności sądowej i podziału władzy – wzywa Departament Stanu USA.

Reklama

Heather Nauert, rzeczniczka prasowa podkreśla przy tym, że "Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a silna i zdrowa demokracja w Polsce ma kluczowe znaczenie dla stosunków między naszymi krajami".

Nauert przekonuje też, że "USA pozostają w przekonaniu o sile polskiej demokracji i zdolności Polaków do rozwiązywania tych problemów poprzez dialog i kompromis, aby zapewnić, że polskie instytucje demokratyczne oraz system kontroli i równowagi są w pełni sprawne i respektowane".

"Jesteśmy zaskoczeni, że rzeczniczka Departamentu Stanu wypowiada się w sprawie nieuchwalonych ustaw w Polsce" - czytamy w oświadczeniu na stronie resortu spraw zagranicznych. "Fakt że proces legislacyjny jeszcze trwa, sprawia, że takie oświadczenia są przedwczesne. Zakwestionowana ustawa nie wpłynie na niezależność sądów czy sędziów. Prawo to ma na celu odzyskanie zaufania obywateli przez władzę sądowniczą, a reformy wprowadzane w Polsce, przygotowano w duchu systemów sądowych w Europie" - głosi oświadczenie.