Centrala National Rifle Association (NRA, Krajowego Związku Strzeleckiego) w Fairfax w stanie Wirginia to wielki (pracuje tu ponad 1 tys. osób), nowoczesny biurowiec pokryty taflami niebieskiego szkła. O tym, że trafiliśmy pod właściwy adres, informuje wielki, widoczny z daleka czerwony napis „NRA” na środkowej części budowli. Nigdzie na jej fasadzie nie znajdziemy jednak śladu po informacji, że NRA to zrzeszenie patronujące „nauce bezpiecznego strzelania, treningom snajperskim, strzelectwu rekreacyjnemu” („firearms safety education, marksmanship training, shooting for recreation”). W przeszłości napis ten umieszczano na każdym budynku należącym do organizacji.

Reklama

Po przekroczeniu progu powita nas za to inne hasło, z którego związek zrobił swoje nowe motto. Na obitej drewnem ścianie można przeczytać: „The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed” („Nie wolno ograniczać praw ludu do posiadania i noszenia broni”). To Druga Poprawka do konstytucji – a właściwie tylko jej część, bo pominięto kluczowe słowa o tym, że prawo to nie jest dane wszystkim. W całości Druga Poprawka brzmi: „A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed” („Nie wolno ograniczać praw ludu do posiadania i noszenia broni, gdyż bezpieczeństwo wolnego stanu wymaga dobrze wyszkolonej milicji” – według przekładu Bibliteki Sejmowej).