USA pozostają jedynym krajem, który nie przyznaje prawa bezwizowego wjazdu wszystkim obywatelom UE. 1 grudnia 2017 roku Unia osiągnęła pełną wzajemność wizową z Kanadą, gdy kraj ten zniósł obowiązek wizowy dla obywateli Rumunii i Bułgarii.

Reklama

W środę KE przedstawiła postępy dokonane w ostatnim roku w celu osiągnięcia wzajemności wizowej z USA. Zapowiedziała, że będzie nadal angażować się w dialog z Waszyngtonem w tej sprawie, w koordynacji z pięcioma państwami członkowskimi, których obywatele nadal potrzebują wizy, aby podróżować do USA.

- Osiągnięcie wzajemności wizowej dla wszystkich państw członkowskich UE jest naszym głównym priorytetem. Ostatnie doświadczenia pokazują, że dalsze zaangażowanie dyplomatyczne przynosi pozytywne rezultaty, dlatego będziemy trzymać się tego podejścia również w przypadku USA. Ruch bezwizowy leży w interesie krajów po obu stronach Atlantyku i oczekujemy konkretnych działań wszystkich stron, aby przyspieszyć osiągnięcie tego celu – powiedział w środę komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos.

Komisarz wskazał, że obecnie obywatele ponad 60 krajów świata mogą podróżować do UE bez wiz oraz że obywatele UE powinni mieć również możliwość podróżowania do wszystkich tych państw bez konieczności posiadania wizy.

Reklama

- Wzajemność jest kluczową zasadą w naszej polityce wizowej. Jestem przekonany, że w końcu obywatele Rumunii, Bułgarii, Polski, Cypru i Chorwacji również będą mogli podróżować do USA bez wizy - podkreślił.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy kontakty z USA na poziomie politycznym i technicznym w tej sprawie nasiliły się. Komisja nadal wzywa Stany Zjednoczone do dalszej współpracy w tej kwestii z pięcioma krajami UE.

Reklama

Okazją do dalszych postępów będzie spotkanie urzędników wysokiego szczebla w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz spotkanie ministerialne w tych sprawach, zaplanowane na pierwszą połowę 2019 r.

Komisja zapowiada, że będzie kontynuować ścisłą współpracę z Parlamentem Europejskim i Radą w celu osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej oraz że we wrześniu 2019 r. przedstawi sprawozdanie z rozwoju sytuacji.