Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti powiedział dziennikarzom, że "z coraz większą siłą" dyskutuje się na temat konieczności zwiększenia roli kobiet.

Reklama

Ponadto ogłosił po 29. sesji Rady Kardynałów, pomagającej papieżowi w zarządzaniu Kościołem i przygotowaniu reformy Kurii Rzymskiej, że rozpoczął się proces konsultacji nad projektem konstytucji apostolskiej, która wprowadzi zmiany w strukturze Stolicy Apostolskiej.

Konstytucja ma roboczy tytuł "Praedicate Evangelium" (Głoście Ewangelię) i zastąpi dokument "Pastor bonus" (Dobry pasterz) Jana Pawła II z 1988 roku.

Jak wyjaśnił rzecznik, projekt nowej konstytucji zostanie wysłany do przewodniczących Konferencji Episkopatów, synodów Kościołów wschodnich, urzędów Kurii Rzymskiej, przełożonych zgromadzeń oraz papieskich uczelni z prośbą o przedstawienie obserwacji i sugestii.

Reklama

Przewiduje się, że do końca roku tekst zostanie przedstawiony papieżowi do aprobaty.

W czasie trzydniowych obrad przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich kardynał Sean Patrick O'Malley podziękował Franciszkowi za zwołanie w lutym szczytu w Watykanie na temat walki z pedofilią oraz za niedawne ogłoszenie nowych przepisów, które - jak dodał - "umacniają zaangażowanie Kościoła przeciwko wszelkim formom nadużyć wobec nieletnich i osób wymagających opieki".

W skład Rady Kardynałów wchodzi obecnie sześciu purpuratów: sekretarz stanu kard. Pietro Parolin, a także Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O’Malley, Giuseppe Bertello i Oswald Gracias. Wcześniej Rada liczyła 9 kardynałów, ale jej skład został zredukowany. Został z niej usunięty między innymi kardynał George Pell, niedawno skazany w Australii na karę 6 lat więzienia za czyny pedofilii.