By to ułatwić, zezwolono na praktyki zakazane prawem łowieckim, jak wykorzystywanie przy strzelaniu do dzików sztucznego oświetlenia. Na dziki mogą obecnie polować również ci myśliwi, którzy nie są do tego uprawnieni. Polowania na terenach rolniczych wolno teraz organizować również w czasie prowadzenia prac polowych, ale musi się na to zgodzić właściciel terenu - poinformowała słowacka komercyjna telewizja Markiza.

Reklama

W ostatnim czasie na Słowacji kilkakrotnie wykryto ASF u trzody chlewnej, po raz pierwszy pod koniec lipca w gminie Strażne również na południowym wschodzie państwa. W każdym takim przypadku przeprowadza się likwidację wszystkich świń w dotkniętej zarazą hodowli oraz w szerokiej okolicy.