W Niemczech w 2018 r. wydano 544 tys. zezwoleń na pobyt, a to stanowi 17 proc. całości. Na kolejnych miejscach znalazły się: Wielka Brytania (451 tys.; 14 proc.), Francja (265 tys., 8 proc.), Hiszpania (260 tys., 8 proc.), Włochy (239 tys., 7 proc.) i Szwecja (125 tys., 4 proc.).

Reklama

Polska była na czele, jeśli chodzi o pozwolenia związane z zatrudnieniem (328 tys., 37 proc. wszystkich zezwoleń wydanych z powodów związanych z zatrudnieniem w UE w 2018 r.). Z kolei Wielka Brytania wydała najwięcej zezwoleń ze względów edukacyjnych (190 tys., 30 proc.). Jednocześnie Niemcy (191 tys., 21 proc.), Hiszpania (134 tys., 15 proc.), Włochy (122 tys., 13 proc.) i Wielka Brytania (101 tys., 11 proc.) to cztery państwa członkowskie o największej liczbie zezwoleń wydanych w ubiegłym roku z powodów rodzinnych.

Niemcy były również tym krajem UE, który wydał najwięcej zezwoleń osobom z powodów związanych z uchodźstwem – 219 tys.; większość dotyczyła statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej (185 tys.) oraz ochrony ze względów humanitarnych (23 tys.).

W 2018 r. nadal to obywatele Ukrainy (527 tys. beneficjentów, z czego prawie 78 proc. w Polsce) otrzymali największą liczbę zezwoleń w UE, wyprzedzając obywateli Chin (206 tys., z czego prawie połowa w Wielkiej Brytanii), Indii (197 tys., z czego 38 proc. w Wielkiej Brytanii), Syrii (174 tys., z czego 71 proc. w Niemczech), Białorusi (138 tys., z czego 92 proc. w Polsce), Maroka (127 tys., z czego 45 proc. w Hiszpanii), USA (120 tys., z czego 36 proc. w Wielkiej Brytanii), Brazylii (88 tys., z czego 32 proc. w Portugalii), Turcji (80 tys., z czego 29 proc. w Niemczech) i Rosji (75 tys., z czego 18 proc. w Niemczech).

Około połowy (54 proc.) wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w UE w 2018 r. otrzymali obywatele tych dziesięciu krajów. Przyczyny udzielenia dokumentów pobytowych różnią się w zależności od obywatelstwa. W 2018 r. Ukraińcy korzystali z zezwoleń głównie ze względu na zatrudnienie (65 proc. wszystkich wydanych Ukraińcom w 2018 r.), Chińczycy - na edukację (67 proc.), a Marokańczycy z powodów rodzinnych (61 proc.).

W 2018 r. obywatelom spoza Wspólnoty wydano w UE ok. 3,2 mln pierwszych zezwoleń na pobyt. Liczba ta wzrosła o 0,4 proc. (13 tys.) w porównaniu z 2017 r., kontynuując trend wzrostowy obserwowany w trzech poprzednich latach.

Przyczyny rodzinne stanowiły prawie 28 proc. tych zezwoleń na pobyt wydanych w UE w 2018 r., zatrudnienie - 27 proc., edukacja - 20 proc., podczas gdy inne powody, w tym ochrona międzynarodowa, 24 proc.