51,2 proc. badanych stwierdziło, że przystąpienie do NATO byłoby dla Ukrainy najlepszym gwarantem bezpieczeństwa. 26,1 proc. uznało, że bezpieczeństwo ich kraju może zagwarantować pozostawanie dalej poza jakimkolwiek blokiem wojskowym.

Reklama

5,5 proc. uczestników sondażu opowiedziało się za militarnym sojuszem z Rosją i innymi krajami poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw. 1,5 proc. respondentów uznało za najlepszy sojusz wojskowy z USA. 14,1 proc. nie udzieliło odpowiedzi na pytanie, a 1,6 proc. przedstawiło inne warianty.

W ramach tego samego sondażu 64,2 proc. respondentów opowiedziało się za integracją Ukrainy z Unią Europejską, 12,7 proc. - z Euroazjatycką Unią Gospodarczą (kierowanym przez Rosję projektem integracyjnym, w skład którego wchodzą także Białoruś, Kirgistan, Kazachstan i Armenia), a 23,1 proc. nie udzieliło odpowiedzi.

Badanie przeprowadziła Fundacja Demokratyczni Inicjatywy razem z Centrum Razumkowa w dniach 13-18 grudnia we wszystkich regionach Ukrainy z wyjątkiem Krymu i Donbasu. W sondażu wzięło udział 2017 osób powyżej 18. roku życia.

Reklama