Na początku pandemii około 600 tys. obywateli państw UE pozostawało poza Unią - większość z nich w regionie Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach.

Reklama

Dzięki intensywnym wysiłkom UE w zakresie współpracy konsularnej, finansowanych przez UE lotów repatriacyjnych i koordynacji udało się przywieźć do domu już dziś ponad 500 tys. z nich - podała Komisja Europejska w piątek.

W marcu Rada Europejska zleciła szefowi unijnej dyplomacji Josepowi Borrellowi koordynowanie operacji repatriacyjnych obywateli UE. Europejska Służba Działań Zewnętrznych powołała specjalną konsularną grupę zadaniową, która ściśle współpracuje z państwami członkowskimi i Komisją Europejską.

Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Komisji (ERCC) współfinansowało i współorganizowało prawie 200 lotów, w wyniku których przewieziono do domu około 45 tys. obywateli UE.

Ta ogromna i wyjątkowa pod względem historycznym współpraca konsularna państw członkowskich UE i instytucji UE przyniosła korzyści również obywatelom z innych krajów partnerskich, takich jak Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania. 5 tys. obywateli tych krajów zostało repatriowanych lotami zorganizowanymi przez UE. Obecnie około 98,9 tys. obywateli UE przebywa za granicą i nadal podejmowane są starania, by przywieźć ich do domu w najbliższych dniach - poinformowała Komisja.