Wskazał przy tym na łamanie zasad ochrony przed zakażeniem w trakcie podobnych wcześniejszych imprez obowiązujących. Oznaczało to ryzyko zdrowotne nie tylko dla uczestników demonstracji, lecz również dla wielu innych osób - podkreślił. Dodał, że ogłoszony przez socjaldemokratycznego senatora (krajowego ministra) spraw wewnętrznych Andreasa Geisela zakaz został wcześniej uzgodniony z pozostałymi członkami Senatu (krajowego rządu). "Uczestnicy demonstracji pójdą potem do domu, udadzą się do swych miejsc pracy, będą jeździli metrem", stwarzając zagrożenie dla innych - wyjaśnił Mueller.

Reklama

Jako pierwsza zamiarowi zorganizowania w sobotę demonstracji i towarzyszących jej ulicznych imprez sprzeciwiła się berlińska policja. Występując w jej imieniu, senator Geisel przypomniał, że w trakcie podobnego protestu 1 sierpnia dochodziło do świadomego lekceważenia przez uczestników zasad higieny i stosownych przedsięwzięć ochronnych.