Państwa członkowskie zwłaszcza w pierwszej fazie pandemii podejmowały jednostronne kroki, takie jak zamknięcie granic czy przestrzeni powietrznej, co doprowadziło do podważenia funkcjonowania strefy Schengen.

Reklama