Wigand, pytany o kwestię wyboru rzecznika praw obywatelskich w Polsce, powiedział, że do KE dotarły obawy wyrażone w tej kwestii przez kilka międzynarodowych organizacji, w tym Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Komisję Wenecką.

Reklama

Jak wskazano w raporcie na temat praworządności 2020, instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce odgrywa istotną rolę w obronie praworządności i praw podstawowych. Odgrywa również kluczową rolę w promowaniu i ochronie równego traktowania osób mieszkających w Polsce, pełniąc rolę wyznaczonego organu ds. równości na mocy prawa UE - wskazał.

Dodał, że dlatego też zdaniem KE "niezwykle ważne jest, aby ta instytucja, która broni praw obywateli, zachowała niezależność, jej działalność nie była utrudniana i aby skutecznie funkcjonowała, zwłaszcza w czasach kryzysu, jakim jest pandemia".

Trybunał Konstytucyjny zajmuje się wnioskiem grupy posłów PiS o zbadanie konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany. Poselski wniosek w tej sprawie trafił do TK w połowie września.

Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września.