ISW przytacza wypowiedź ukraińskiego wojskowego Iwana Tymoczki, który oświadczył w sobotę, że wojska rosyjskie kontynuują walki na całej linii frontu, ale ich potencjał ofensywny się zmniejsza.

Reklama

Wyhamowanie ofensywy

M.in. w rejonie Bachmutu intensywność ataków na różnych kierunkach zmalała, ofensywa pod Awdijiwką "utknęła", a siłom rosyjskim nie udało się zająć Marjinki, chociaż miasto zostało przez nich zrównane z ziemią.

Jednocześnie siły rosyjskie wykorzystują ostrzały artyleryjskie, by zrekompensować zmniejszenie potencjału ofensywnego. ISW zaznacza przy tym, że taktyka Rosjan polega na tym, że najpierw poprzez ostrzały całkowicie niszczą miejscowości, a dopiero potem rozpoczynają ataki piechoty.

Jednocześnie ISW twierdzi, że zdolność armii rosyjskiej do rekompensowania (przy pomocy artylerii) innych słabości i ograniczeń podważą utrzymujące się niedobory amunicji artyleryjskiej.

Fiasko ataków rakietowych

ISW ocenia również, że "rosyjska kampania ataków rakietowych, której celem było zniszczenie ukraińskiej infrastruktury energetycznej, poniosła całkowite fiasko i Rosja najwyraźniej zrezygnowała z tych wysiłków".

Zmasowane ataki rakietowe na ukraińską sieć energetyczną, które trwały od października ubiegłego roku, miały w zamierzeniu wywołać katastrofę humanitarną i zmusić Ukrainę do ustępstw, jednak celu tego nie udało się osiągnąć. Minister energetyki Ukrainy poinformował w sobotę, że kraj ten wznawia eksport energii elektrycznej.