Dziś mija rok, od kiedy Ukraina otrzymała status kraju kandydującego do UE. Celem jest w tym roku rozpoczęcie negocjacji na temat członkostwa. Ukraina na pewno wykona swoją część pracy - powiedział Zełenski.

Prezydent wypowiadał się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Reklama

Ocena postępów Ukrainy

Jak przypomina portal Ukrainska Prawda, KE przedstawiła w czwartek ocenę postępów Ukrainy i uznała, że w pełnym zakresie Ukraina spełniła dwa z siedmiu wymogów niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. W spełnieniu pozostałych odnotowano postęp. Rząd w Kijowie uważa, że wszystkie wymogi uda się wykonać do października.

Według ocen KE władze w Kijowie dokonały największych postępów w zakresie reformy sądownictwa i prawa medialnego. Wśród wymogów stawianych przed Ukrainą, wciąż oczekujących na wypełnienie, znalazły się m.in. skuteczniejsza walka z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, ograniczenie roli oligarchów w życiu publicznym, reforma Trybunału Konstytucyjnego i organów ścigania, a także ochrona praw mniejszości narodowych - podała agencja Reutera.

Bardziej formalna ocena postępów Ukrainy zostanie ogłoszona w październiku.

28 lutego 2022 roku Ukraina przesłała wniosek o członkostwo w UE; 17 czerwca ubiegłego roku KE wydała w tej sprawie opinię pozytywną. Na tej podstawie Ukraina otrzymała "perspektywę europejską i status kraju kandydującego" w dniu 23 czerwca 2022 roku na mocy jednomyślnego porozumienia przywódców wszystkich 27 państw członkowskich UE.