Służby wywiadowcze Rosji i Chin zostały wskazane w raporcie jako najbardziej aktywne.

"Znaczenie odgrywa w tym również wojna w Ukrainie. Niemcy opowiedziały się w niej, dostarczając broń, amunicję i sprzęt, a także szkoląc personel ukraińskich sił zbrojnych. Dlatego powoduje to wzmożone zainteresowanie rosyjskich służb” - wynika z raportu, do którego dotarła agencja dpa.

Reklama

W ostatnich latach kluczowym zadaniem służb wywiadowczych była walka z ekstremistami – zaznaczył w raporcie, obejmującym lata 2021-2022, szef MAD Martin Rosenberg. W obliczu rosyjskiej ofensywy i związanych z nią konsekwencji tematyka szpiegostwa i cyberobrony wyraźnie wysunęła się na pierwszy plan. Zainteresowanie zagranicznych służb działaniami, zamiarami i środkami Bundeswehry znacząco wzrosło – wyjaśnił Rosenberg.

Jak dodał szef MAD, Rosja dąży do zdobycia przewagi informacyjnej nad Zachodem i NATO, a „znaczna liczba rozmieszczonych tu pracowników rosyjskich służb wywiadowczych potwierdza wyjątkowe znaczenie Niemiec”.

Reklama

Fakt, że w ubiegłym roku rząd RFN uznał 40 rosyjskich dyplomatów za „osoby niepożądane”, wydalając ich z kraju, osłabił rosyjskie służby. Jednak z pewnością rosyjski wywiad będzie usiłował zrekompensować ten uszczerbek innymi metodami zbierania informacji – podkreślił Rosenberg.

Poważne zagrożenie

Inwigilacja infrastruktury krytycznej państw NATO, dająca możliwość jej sabotażu, stanowi „poważne zagrożenie”. Ponadto w latach 2021-2022 „można zidentyfikować hybrydowe środki oddziaływania na opinię publiczną” – stwierdzono w raporcie. Celem rosyjskich środków oddziaływania jest nie tylko opinia publiczna w Niemczech, ale także ludność w państwach, gdzie rozmieszczeni są żołnierze Bundeswehry, np. w krajach bałtyckich.

Natomiast Chiny chcą zapewnić sobie do 2049 roku status światowego mocarstwa. Aby osiągnąć ten cel, do szpiegowania wykorzystywane są środki cybernetyczne i hybrydowe, a także tradycyjne operacje szpiegowskie” – wylicza MAD w raporcie.

Szczególne znaczenie dla wojsk ChRL mają wspólne projekty z Bundeswehrą, takie jak pomoc w szkoleniu, projekty wspólnych ćwiczeń oraz wizyty delegacji. "W ramach tej pomocy szkoleniowej, która trwa czasami kilka miesięcy, chińscy uczestnicy intensywnie wykorzystują dostęp do biur i personelu Bundeswehry w celu uzyskania informacji” – ostrzegają eksperci.

Do zadań MAD należy ochrona sił zbrojnych przed szpiegostwem, obrona przed przypadkami ekstremizmu w szeregach Bundeswehry, a także kontrola bezpieczeństwa żołnierzy i pracowników cywilnych. "Ministerstwo obrony opublikowało informację o liczbie przypadków podejrzenia o ekstremizm. Nastąpił ich wyraźny spadek, a prawicowy ekstremizm nadal stanowi największy udział” – poinformowała dpa.