Według resortu dyplomacji „takie próby zostały zneutralizowane i wszczęto postępowania karne przeciw osobom uczestniczącym w tym procederze".

Kuba nie jest stroną w wojnie w Ukrainie

MSZ podkreśliło, że Kuba wypowiada się zdecydowanie przeciwko najemnictwu i wystąpiła na forum ONZ z kilkoma inicjatywami przeciwko temu zjawisku.

Reklama

„Kuba nie jest stroną w wojnie na Ukrainie. Działa i będzie nadal zdecydowanie działać przeciwko osobom, które na terytorium kraju uczestniczą w jakiejkolwiek formie przemytu ludzi, najemnictwa czy rekrutacji, aby obywatele kubańscy podnosili broń przeciw jakiemukolwiek państwu” – podkreśliło MSZ w oświadczeniu.