W sondażu, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, zaufanie do armii zadeklarowało 99 proc. Ukraińców, natomiast do Załużnego - 88 proc. Tymczasem zaufanie do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego znacznie spadło w porównaniu z grudniem ubiegłego roku. Wtedy ufało mu 84 proc. respondentów, a obecnie - tylko 62 proc.

Reklama

Spada też zaufanie do rządu

Poważny spadek zanotował też rząd. Zaufanie do niego zadeklarowało obecnie 26 proc. badanych, w porównaniu z 52 proc. w roku ubiegłym. Dużym zaufaniem cieszy się natomiast Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (58 proc. wskazań). Najmniej ankietowanych zadeklarowało zaufanie do Rady Najwyższej (parlamentu) – zaledwie 15 proc.

Reklama

Co jest przyczyną zmian w sondażu?

Wzrost liczby krytycznych ocen i spadek zaufania do władzy są zapewne wynikiem - z jednej strony - niespełnionych oczekiwań na ten rok, a z drugiej - zastrzeżeniami wobec skuteczności i przejrzystości (działania) - ocenił dyrektor KMIS Anton Hruszecki.

Sondaż przeprowadzono w dniach 29 listopada - 9 grudnia na próbie 1031 dorosłych obywateli.