Daily Mail poinformował, że pojawiają się spekulacje dot. miejsc, w których będzie najbezpieczniej w przypadku wybuchu III wojny światowej. Ujawniono nawet listę krajów, w których będzie najbezpieczniej, gdy dojdzie do globalnego konfliktu.

Globalny konflikt. W tych miejscach będzie najbezpieczniej

  • Antarktyda

Na liście bezpiecznych miejsc znalazła się Antarktyda. Jak podaje Daily Mail, miejsce to słynie z ekstremalnej turystyki i pięknych krajobrazów. W związku z tym mało prawdopodobnie jest to, aby w przypadku trzeciej wojny światowej ta lodowa kraina była odwiedzana przez wiele osób.

Reklama
  • Argentyna

Zagraniczna prasa przypomina, że Argentyna w przeszłości brała udział w konflikcie, jednak to ten kraj okazał się najbardziej prawdopodobnym miejscem do przetrwania głodu po wojnie nuklearnej.

  • Bhutan

Bhutan, a oficjalnie Królestwo Bhutanu, to państwo śródlądowe w Azji Południowej, we wschodnich Himalajach. Ten kraj po przystąpieniu do ONZ ogłosił neutralność wobec wszystkich konfliktów. Bhutan byłyby bezpieczne także ze względu na swoje położenie - nie ma dostępu do morza i jest otoczony górami.

  • Chile

Chile jest bezpieczne ze względu na wszelkie uprawy i zasoby naturalne, którymi dysponuje. Co więcej, kraj charakteryzuje się prawdopodobnie największym rozwojem w Ameryce Południowej.

  • Fiji

Fiji to kraj bogaty w obfite zasoby minerałów oraz ryb. Co więcej, kraj ten zajmuje wysokie miejsce w Globalnym Indeksie Pokoju.

  • Grenlandia

Grenlandia to odległa wyspa, która jest też bardzo górzysta. Jest też politycznie neutralna.

Inne bezpieczne miejsca, które wskazuje Daily Mail to także: Islandia, Indonezja, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Tuvalu.