Putin w przemówieniu próbował zdystansować się od rosyjskich elit, stwierdzając, że osoby, które "wypełniły swoje kieszenie w związku z procesami gospodarczymi w latach 90.", nie są elitą. Natomiast "prawdziwą elitą" są pracownicy i żołnierze, którzy udowodnili swoją lojalność wobec Rosji - dodał.

Reklama

Putin oświadczył, że weterani powinni sprawować główne funkcje w społeczeństwie, polityce i gospodarce oraz powinni przejąć role tradycyjnie pełnione przez przedstawicieli rosyjskich elit.

Wypowiedź Putina miała na celu pochwalenie armii i zbliżenie się do środowiska weteranów i żołnierzy - podkreśla ISW.

Część tzw. rosyjskich blogerów wojskowych wyraziła poparcie dla jego słów i oceniła, że to początek kampanii "wymiany elit" w Rosji.

Reklama